Windykacja  BEST Skuteczna Windykacja należności! Działamy do 2000 roku!!!

  Windykacja - etapy:


I. Postępowanie polubowne przedsądowe

  Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Jako firma wyspecjalizowana, posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość możliwości prawnych, co ułatwia nam efektywne przeprowadzenie rokowań na tym etapie.

  Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach, przekazujemy je również Wierzycielowi.

  Na etapie przedsądowym uzyskujemy dla naszych klientów dodatkowe dowody istnienia długu. Uzyskane przez nas dowody sprawiają, iż ewentualna sprawa sądowa jest formalnością i kończy się ona wydaniem Nakazu Zapłaty w trybie nakazowym.


II. Postępowanie sądowe

  Oferujemy naszym klientom pomoc w prowadzeniu spraw sadowych. Podpisanie umowy z naszym biurem nie wyklucza prowadzenia spraw w Sadzie bezpośrednio przez wierzyciela.


III. Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucyjne, po nieskutecznej egzekucji komorniczej

  Na podstawie prawomocnego Nakazu Zapłaty (wyroku) rozpoczynamy negocjacje z dłużnikiem dotyczące dogodnych dla stron form i terminów spłaty należności. Jeżeli zachodzi taka potrzeba ustalamy nowe miejsce pobytu dłużnika, prowadzimy aktywne działania zmierzające do określenia możliwości efektywnego odzyskania należności. Zdobyte informacje wykorzystujemy w negocjacjach z dłużnikiem.  Nasze działania pozwalają ograniczyć koszty oraz czas związany długotrwałym niejednokrotnie postępowaniem egzekucyjnym.


W celu zlecenia nam sprawy należy przesłać (w wygodny dla Państwa sposób: emailem, faksem lub listem) do naszego biura kopie:

 • zestawienia faktur VAT, z którego wynika aktualne saldo należności,
 • dowolnej faktury VAT,
 • umowy współpracy (jeśli była zawierana z dłużnikiem),
 • w przypadku spraw po postępowaniach sądowych: kopia wyroku lub nakazu zapłaty,
 • korespondencji do i od dłużnika (jeśli taka korespondencja była prowadzona).

 • Wzór umowy z naszym biurem znajduje się w zakładce Umowa. Treść umowy jest prosta i zwięzła, a jej zapisy mogą być indywidualnie negocjowane.

    Biuro Finansowe BEST
  oddział RADOM
  tel. 48 62 72 006
  kom. 508 078 333
  biuro@windykacjaradom.pl

  ___________________

  windykacja bezpośrednia:
  KIELCE - RADOM - WARSZAWA
  województwa:
  MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
  ___________________

  Nasz przedstawiciel Sylwester Warchoł pracuje na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Nasze biuro prowadzi średnio 700 bieżących spraw windykacyjnych na terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, a w szczególności miast: Radom, Kielce i Warszawa.
  Sylwester Warchoł
  tel. 502 636 358

  ___________________

  Biuro Finansowe BEST
  Krzysztof Gołojuch

  biurobest@tlen.pl
  ___________________

  nr konta:
  PKO Bank Polski Inteligo
  50 1020 5558 1111 1721 8330 0059
  ___________________

  Zgłoś wierzytelność do windykacji wypełniając formularz on-line lub pobierz formularz
  .doc lub .pdf
  ___________________

  www.best-windykacja.pl
  www.windykacja-krakow.pl
  www.windykacja-lublin.pl
  www.windykacja.za.pl


  Copyright © 2013 Biuro Finansowe BEST K. Gołojuch